El 22 de maig acaba el termini per enviar les idees al Barcelona Smart City App Hack. Els guanyadors rebran 10.000 euros en premis!

banner-premis

Barcelona 12 de maig de 2015, Desenvolupadors, dissenyadors, especialistes en màrqueting i comunicació i d’altres professionals relacionats amb el sector de les aplicacions mòbils, poden participar en el Barcelona Smart City App Hack (SCAH_BCN), un projecte que té com a objectiu connectar ciutadans i professionals amb els reptes més importants de les smart cities. Per aconseguir-ho, tindran recursos i acompanyament online a fi que construeixin la seva aplicació mòbil o millorin l’app que estan desenvolupant.

En aquests moments, el projecte es troba al Concept Hack at Home, és a dir, la fase dedicada a la millora de les idees en la qual els participants reben feedback dels mentors online. Els interessats en participar en aquesta fase del projecte han de saber que el termini per enviar la idea acaba el dia 22 de maig. El registre es pot fer en aquest link.

Les apps guanyadores del SCAH_BCN optaran a grans premis, com els 10.000 euros de la final de Barcelona, a més dels premis de la gran final que se celebrarà durant l’Smart City Expo 2015.

Cal recordar que els interessats poden participar en l’SCAH_BCN en qualsevol moment, no és obligatori haver enviat la idea per poder participar en la següent fase, que serà el Product Hack at Home i que començarà al juliol.

El Barcelona Smart City App Hack està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i patrocinat per FIWARE i MasterCard que oferiran suport amb mentors, recursos i grans premis.

Smart City App Hack es pot seguir al Twitter @smartcityhack amb el hashtag #SCAH i SCAH_BCN i a la pàgina de Facebook  https://www.facebook.com/smartcityapphack

 

Smart City App Hack, an open project that you can join in at any time

_DSC0370

On April 18 started in Barcelona the Smart City App Hack, an ideas hackathon in which took part about 150 people who were able to create groups, work all day long and started creating and shaping their app projects answering the Smart Cities challenges. It was a great opening day full of energy, good atmosphere and above all: great ideas.

If you do not know very well what the Smart City App Hack is, and you want to get involved, here we explain what it is:

What is the Smart City App Hack?

The Smart City App Hack brings together a global network of smart cities facing similar challenges and share a vision: to become citizens in apps developers, empowering them to develop and achieve a better city. This initiative it’s powered by the Barcelona City Council and sponsored by FIWARE and MasterCard, which provide mentoring support, resources and prizes.

In Barcelona, how it will develop?

Barcelona has already started the process with the hack session on April 18. Right now it is in the phase of working on the app concept; it will continue with the technical development, and then it will follow an online competition to select the bests apps and a city final to be held in October.

I wasn’t at the hack session on April 18th, but I want to participate, can I do it?

Yes, the Smart City App Hack is an open project with different phases and in every phase it’s planned to incorporate new participants; from the current phase, Concept Hack at Home, until the online competition. Sign up and receive regular information of each phase, updates, news, etc.

Who can participate?

Apps developers, designers, marketers and communication professionals, entrepreneurs and generally any citizen with good ideas.

What resources do I have

Open data: FIWARE APIs, OpenData Barcelona + iCity and MasterCard APIs.

Online mentors who will accompany you throughout the entire process, from initial idea to final implementation.

What are the challenges of the smart cities?

Providing solutions in these priority areas: urban transport; energy and sustainability; tourism and culture; shopping and commerce and collaborative city.

What prizes can I get?

10,000 euros in monetary prizes for the final in Barcelona and more prizes in the grand final to be held at the Smart City Expo 2015 in November, and in which compete the best apps of all participating cities.

We recommend you to take a look at the web http://barcelona.smartcityapphack.com/ where you’ll find all the project information, how to participate, resources, mentoring …


Join in and contribute to design the Barcelona that you want with your app!

Smart City App Hack, un projecte obert al qual et pots sumar en qualsevol moment

_DSC0370

El 18 d’abril va començar a Barcelona l’Smart City App Hack amb un hackathon d’idees on hi van participar 150 persones que, sense conèixer-se, van ser capaços de crear grups i treballar tota la jornada per començar a gestar les apps que donin resposta als reptes de les Smart Cities. Va ser un gran dia inaugural, ple d’energia i sobretot de grans idees.

Si no coneixes ben bé l’Smart City App Hack i et ve de gust participar-hi, aquí t’ho expliquem:

Què és l’Smart City App Hack?

L’Smart City App Hack reuneix a una xarxa mundial de ciutats intel·ligents que s’enfronten a reptes similars i comparteixen una visió: convertir als ciutadans en creadors d’aplicacions, donant-los el poder per desenvolupar-les i aconseguir una ciutat millor. Està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i patrocinat per FIWARE i MasterCard, que oferiran suport amb mentors, recursos i premis.

A Barcelona, com es desenvoluparà?

A Barcelona, el projecte ja ha començat amb la hack session del 18 d’abril. En aquest moment, ens trobem en la fase de treballar el concepte de l’app; seguirà l’etapa de desenvolupament tècnic; després una competició online per triar-ne les millors i finalment hi haurà una final local que tindrà lloc a l’octubre.

No vaig anar a la hack session del 18, però vull participar-hi? Puc fer-ho?

Sí, l’Smart City App Hack és un projecte obert, amb diferents fases i en totes està prevista la incorporació de nous participants, des de l’actual, Concept Hack at Home, fins a la competició online. Registra’t i rebràs informació periódica de cada fase, novetats, notícies, etc.

Qui pot participar-hi?

Desenvolupadors d’apps, dissenyadors, professionals del màrqueting i la comunicació, emprenedors i, en general, qualsevol ciutadà amb bones idees.

Quins recursos tinc al meu abast

Barra lliure de dades:  FIWARE APIs, Open Data Barcelona i APIs de MasterCard.

Mentors online locals i internacionals que t’orientaran a cada pas del procés.

Quins són els reptes de les smart cities?

Donar resposta en aquestes àrees prioritàries: mobilitat i transport urbà, energia i sostenibilitat, turisme i cultura, comerç i compres i ciutat col·laborativa.

Quins premis puc aconseguir?  

10.000 € en premis per a la final de Barcelona i més premis a la gran final de l’Smart City Expo 2015, al novembre, en la que hi participaran les millors apps de totes les ciutats.

Et recomanem que donis una ullada a la web http://barcelona.smartcityapphack.com/ on tens tota la informació del projecte, des de la participació fins als recursos, les mentories…

Com em comunico amb el meu mentor?

La plataforma Hack at Home és el mitjà de comunicació entre mentors i participants.

En el moment que un equip inscriu la seva idea, es genera un post amb un espai obert a comentaris per part del mentor i els organitzadors. El mentor i el participant rebran una notificació per mail cada cop que hagi un nou comentari.

Els mentors ofereixen el seu feedback online. No estan contemplades les trobades presencials.

Com puc afegir els membres del meu equip a la plataforma?

Si vols que els integrants del teu equip puguin veure el feedback per part dels mentors, aquest és el procés:

1/ Els integrants de l’equip han de registrar-se a http://barcelona.smartcityapphack.com/

2/ Un cop confirmada la seva inscripció hauran d’enviar a cris@dotopen.com el seu nom i email amb el que han fet la inscripció a la plataforma.

Anima’t i contribueix a dissenyar la Barcelona que vols amb la teva app!

 

Smart City App Hack, un proyecto abierto al que te puedes sumar en cualquier momento

_DSC0370

El 18 de abril echó a andar en Barcelona el Smart City App Hack con un hackathon de ideas en el que participaron unas 150 personas que, sin conocerse, fueron capaces de crear grupos y trabajar toda la jornada para empezar a gestar las apps que den respuesta a los retos de las Smart Cities. Fue una gran jornada inaugural llena de energía, buen ambiente y sobre todo grandes ideas.

Si no conoces muy bien qué es el Smart City App Hack y te apetece participar, aquí te lo explicamos:

¿Qué es el Smart City App Hack?

El Smart City App Hack reúne a una red mundial de ciudades inteligentes que se enfrentan a retos similares y comparten una visión: convertir a los ciudadanos en creadores de aplicaciones, dándoles el poder para desarrollarlas y lograr una ciudad mejor. Está impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y patrocinado por FIWARE y MasterCard, que ofrecerán soporte con mentores, recursos y premios.

En Barcelona, ¿cómo se desarrollará?

En Barcelona ya ha comenzado el proceso con la hack session del 18 de abril. En estos momentos se encuentra en la fase de trabajar el concepto de la app; seguirá el desarrollo técnico, después una competición on line para elegir las mejores y una final local que tendrá lugar en octubre.

No estuve en la hack session del 18 pero quiero participar, ¿puedo?

Sí, el Smart City App Hack es un proyecto abierto con diferentes fases y en todas está prevista la incorporación de nuevos participantes, desde la fase actual, Concept Hack at Home, hasta la competición online. Regístrate e irás recibiendo información periódica de cada fase, novedades, noticias etc.

¿Quién puede participar?

Desarrolladores de apps, diseñadores, profesionales del marketing y la comunicación, emprendedores y en general cualquier ciudadano con buenas ideas.

¿Con qué recursos cuento?

Barra libre de datos: FIWARE APIs, OpenData Barcelona y APIs de MasterCard

Mentores on line que te acompañarán a lo largo de todo el proceso, desde la idea inicial hasta la aplicación final.

¿Cuáles son los retos de las smart cities?

Dar soluciones en estas áreas prioritarias: transporte urbano; energía y sostenibilidad;  turismo y cultura; compras y comercio y ciudad colaborativa.

¿Qué premios puedo conseguir?

10.000 euros en premios para la final de Barcelona y más premios en la gran final que se celebrará en la Smart City Expo 2015, en noviembre, y en la que competirán las mejores apps de todas las ciudades participantes.

Te recomendamos que eches un vistazo a la web http://barcelona.smartcityapphack.com/, ahí tienes toda la información del proyecto, cómo participar, recursos, mentorías…

¿Cómo me comunico con mi mentor?

La plataforma Hack at Home es el medio de comunicación entre mentores y participantes.

En el momento en el que un equipo inscribe su idea, se genera un post con un espacio abierto a comentarios por parte del mentor y los organizadores. El mentor y el participante recibirán una notificación por mail cada vez que haya un nuevo comentario.

Los mentores ofrecen su feedback online. No están contemplados los encuentros presenciales.

¿Cómo puedo añadir a los miembros de mi equipo a la plataforma?

Si quieres que los integrantes de tu equipo puedan ver el feedback por parte de los mentores, este es el proceso:

1 / Los integrantes del equipo tienen que registrarse en:  http://barcelona.smartcityapphack.com/

2/ Una vez confirmada la inscripción, tendrán que enviar a cris@dotopen.com su nombre y el email con el que han hecho la inscripción en la plataforma.

¡Anímate y contribuye a diseñar la Barcelona que quieres con tu app!

 

Barcelona organiza un encuentro de soluciones móviles para las “smart cities”

EFEFUTURO.- El Ayuntamiento de Barcelona organiza un “hackathon” internacional -un concurso-encuentro de programadores y especialistas- de soluciones móviles para las “smart cities” que culminará con una gala final de entrega de premios durante el Smart City Expo, que se celebrará en la ciudad en noviembre.

http://www.efefuturo.com/noticia/barcelona-soluciones-smart-cities/