joantorres

JOAN TORRES

Joan Torres és un enginyer informàtic amb més de 10 anys d’experiència en desenvolupament de software, apassionat de la tecnologia mòbil i de l’emprenedoria. Ha treballat en diverses empreses i startups d’Espanya i Alemanya, i és especialista en gestió de qualitat, UX i usabilitat. Actualment és el fundador i CEO de Testadrome, una plataforma de testing d’aplicacions mòbils sota demanda basada en crowdsourcing, on els usuaris analitzen noves aplicacions i ajuden als seus creadors a corregir i optimitzar aquests productes en condicions reals, aportant feedback i reportant errors a través de la pròpia plataforma. A més, és graduat pel Founder Institute de Barcelona i col.labora com a expert en qualitat en altres empreses com MailTrack.io.