Jose-Lao-Mulero

JOSE LAO

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya especialitzat en Electro-mecànica a l’E.T.S.E.I.T. [Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa].

MBA, Master en Direcció i Administració d’Empreses per EADA.

Ha col·laborat amb el GCCT (Grup de Cooperació del Campus de Terrassa) desenvolupant projectes d’energies renovables en comunitats rurals del Brasil.

Ha participat en el disseny de maquinària especial per el sector industrial responent a les necessitats específiques de cada procés a automatitzar.

Des del 2000 treballa a l’empresa pública Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i Infraestructures S.A., en temes relacionats amb el desenvolupament i la planificació energètica. Actualment es el Cap d’estratègies energètiques de Barcelona Regional.

Destaca la participació en el Pla de Millora Energètica de Barcelona 2000-2010 [PMEB], posteriorment ha coordinat el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’aire de Barcelona

2011-2020 [PECQ]. Ha coordinat el desenvolupament del model de dispersió de contaminants de la ciutat de Barcelona, i d’altres municipis de la RMB, per els contaminants NOX i PM10.

Destaca el paper publicat al WIT “Air quality model for Barcelona” del qual és coautor. Actualment, dins del camp de la qualitat de l’aire, està coordinant el model de previsió de la qualitat de l’aire de Barcelona i està assessorant a les administracions competents per la millora de la qualitat de l’aire en àrees urbanes.

També ha coordinat diferents plans estratègics d’energia i reducció de la contaminació en municipis de la RMB. Ha desenvolupat per la Diputació de Barcelona una metodologia estàndard vàlida perquè el municipis puguin realitzar balanços energètics i inventaris d’emissions de GEH, metodologia que posteriorment ha estat implantada en el programari informàtic: “DESGEL” [software per a l’avaluació estratègica energètica i ambiental de municipis]. Ha treballat amb diversos anàlisis energètics de nous desenvolupaments urbans incorporant aspectes que influeixen en les demandes tèrmiques com l’assolejament o l’eficiència energètica dels edificis.

En l’àmbit del seguiment d’obres ha participat en la redacció de plecs de condicions tècniques i en el posterior seguiment d’instal·lacions solars energètiques, com la instal·lació solar tèrmica de les Piscines Picornell de Barcelona, o diverses instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a Barcelona. també ha col·laborat en el seguiment de la instal·lació de sistemes de recàrrega per vehicles elèctrics.