Marisol-Lopez

MARISOL LÓPEZ

Marisol López és la Directora de l’Àrea Digital a l’ICEC, Institut Català de les Empreses Culturals, així com professora al curs de postgrau en Gestió i Cooperació Cultural Internacional de la Universitat de Barcelona. Marisol compte amb una sòlida emperiència en la creació de vincles entre la cultura i la tecnologia, treballant amb empreses digitals en el àmbit dels videojocs i els desenvolupadors d’aplicacions, i ajudant els sectors culturals a fer el canvi digital.