bcn-opendata

Open Data

L’obertura de dades públiques – també conegut com a OpenData – consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l’abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l’accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització. D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si s’escau, també el valor comercial.

CONSULTA EL CATALEG OPEN DATA
Logo Smart Contactless

BCN Contactless

Informació de proximitat, precisa i en temps real

Barcelona Contactless posa a la teva disposició diferents punts d’accés a la ciutat perquè et desplacis més fàcilment, perquè coneguis què tens al teu voltant en aquell precís moment o fins i tot perquè coneguis una mica millor la zona on et trobes.

De la Barcelona física a la Barcelona virtual… i tot des del teu mòbil!

CONSULTA EL DOSSIER DE BCN CONTACTLESS